Nieuwsbericht

In groep 3 werken twee leerkrachten die de kinderen dit jaar gaan begeleiden. Juf Rieny is er op maandag, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen en juf Henriëtte is er op dinsdagmiddag, woensdagmorgen en donderdag.

Groep 3 is een belangrijk schooljaar. Het kind gaat een hele sprong in zijn ontwikkeling maken. Het leert naast het spelen, lezen, rekenen, schrijven en spelling. Al die nieuwe dingen mag het kind zich spelenderwijs eigen gaan maken.

Wij vinden het belangrijk dat het kind zich veilig voelt in deze groep. Dat is de basis waarop wij verder willen bouwen.

Op dit moment zitten er 26 kinderen in groep 3. Elk kind is uniek en elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. Daar willen we in groep 3 zeker oog voor hebben en gebruik van maken. Elke dag leren we weer iets nieuws en ieder kind mag dat in eigen tempo verwerken. Voor de kinderen die de lesstof snel begrijpen hebben we extra werkmaterialen in de vorm van spellen, computerprogramma’s, verrijkingsstof in speciale werkboeken en informatieve leesboeken. Deze kinderen werken dus niet vooruit, maar verbreden hun kennis en vaardigheden. De kinderen die wat meer tijd nodig hebben krijgen van de leerkracht de ondersteuning die daarbij nodig is. U kan dan denken aan extra herhaling in kleine groepjes of zelfs individuele hulp. Zo werken we allemaal aan dezelfde doelen.

Voor taal gebruiken we de methode van Veilig leren lezen (Kim versie). Deze methode leert een klank, letter aan en gaat zo vanuit het woordje “ik” verder bouwen. Daarin is ook spelling en woordenschat verweven. Het is prachtig om te zien hoe snel de kinderen al woordjes kunnen lezen.

Taal is dus het belangrijkste onderdeel van groep 3.

Ook hebben we aandacht voor de sociale ontwikkeling van het kind en de groep. Dit doen we door middel van een verhaal, oefeningen en spellen naar aanleiding van de Kanjermethode.