Nieuwsbericht

Groep 6 telt 21 gezellige leerlingen.
Voor deze groep staan twee leerkrachten: juf Janneke (Hopman) en meester Harry (Drost).
Meester Harry staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep, juf Janneke op donderdag en vrijdag. Op de dagen dat juf Janneke voor de groep staat, geeft meester Harry les aan ‘onze’ verrijkingsgroep op school. Uit groep 6 ‘draaien’ drie leerlingen mee in deze verrijkingsgroep.
In groep 6 wordt vanuit de methode lesgegeven. Dat betekent aan de ene kant dat we de lesstof vanuit de methode volgen. Aan de andere kant geven beide leerkrachten daar hun eigen invulling aan. In groep 6 is aandacht voor verschillen. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben krijgen dit aan de instructietafel, leerlingen die meer aan kunnen worden uitgedaagd middels projecten of d.m.v. materialen uit de Levelkist.
Naast de ‘leervakken’ besteden we ook aandacht aan het sociaal -emotionele aspect. Eén keer per week wordt er kanjertraining gegeven. Daarnaast volgen we de groep op sociaal-emotioneel gebied twee maal per jaar d.m.v. een leerkracht(vragen)lijst, een leerling(vragen)lijst, een sociogram en een vragenlijst m.b.t. ‘sociale veiligheid’.