Nieuwsbericht

Groep 7 bestaat uit 28 jongens en meisjes. Juf Hennie staat bijna de hele week voor de groep. Op woensdag is juf Vera er.

Op school vinden we het belangrijk om de kinderen te leren wie God is. In groep 7 lezen we daarom met elkaar uit de bijbel en zingen en leren we christelijke liederen. In groep 7 praten we er ook veel met elkaar over. Dat heeft raakvlakken met vakken als burgerschap en kanjertraining: wie ben jij en wie is de ander en hoe sta je in relatie tot de ander en de samenleving en wat houdt dat in voor je gedrag en je taalgebruik?

Belangrijke vakken op de ochtend zijn rekenen, taal en spelling. We gebruiken hiervoor methodes als richtlijn.

Zoals in elke groep zitten in onze groep ook heel verschillende kinderen. Voor kinderen die meer aankunnen is er sinds kort een verrijkingsgroep. Deze kinderen gaan elke vrijdag een deel van de ochtend uit de klas om bij meester Drost meer uitdagend werk te gaan doen. Ook in de klas mogen ze daaraan werken. Daarom wordt hun gewone werk gecompact.

Kinderen die juist moeite hebben met een of meer vakken, krijgen extra hulp, bijvoorbeeld aan de instructietafel.

Op deze manier proberen we ieder kind te geven wat het nodig heeft.

Naast deze ‘kernvakken’ hebben we dan ook nog (begrijpend) lezen, gym, creatieve vakken, Engels en wereldoriëntatie (Blink).

We willen ook graag dat kinderen zich in onze groep fijn en veilig voelen. Daarom voeren we regelmatig kindgesprekken en nemen we twee keer per jaar digitaal enkele vragenlijsten af. Aan de hand daarvan kunnen dan weer gesprekjes plaatsvinden.

Groep 7: een belangrijk jaar, een leuk jaar en een jaar waarin de kinderen steeds meer leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en hun gedrag.