Nieuwsbericht

In groep 5 zitten 24 leerlingen. Op maandag en dinsdag staat juf Tineke voor de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag juf Vera. Daarnaast hebben we tijdens gym en op vrijdagmiddag extra hulp van meester Klaas.

Op de ochtend zijn we bezig met lezen, Bijbelse geschiedenis, rekenen, taal en spelling. De middagen zijn gevuld met Blink, gym, (begrijpend) lezen, schrijven, zwemmen en de creatieve vakken. De ontwikkelingen van de leerlingen worden op groepsniveau en individueel niveau bijgehouden in Parnassys. Waar nodig bieden we de leerlingen extra begeleiding. Om een veilig pedagogisch klimaat te realiseren en te onderhouden werken we met de Kanjertraining.