• Tijdens een rondleiding maakt u de school mee zoals hij werkelijk is.

  Kom gerust langs...

 • Bijbelgetrouw onderwijs in een veilige omgeving

 • Op Het Talent wordt elk kind en ouder gekend!

Uw kind aanmelden? Vul het formulier dan in op de volgende website en geef dan je voorkeur voor onze school aan!!

Speerpunten van onze school

Samen met ouders en kinderen werken we aan de ontwikkeling van hun persoonlijke talenten

Identiteit

We gaan en staan voor bijbelgetrouw onderwijs in een veilige omgeving. We geven onderwijs vanuit liefde voor God en met hart voor de kinderen. We geloven dat het in praktijk brengen van de dingen die Jezus ons geleerd heeft een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen.

Kwaliteit

Elke leerling is anders en doorloopt zijn schooltijd op eigen wijze. Wij nemen dat serieus en gaan samen met ouders op zoek naar de beste route. Planmatig, stap-voor-stap en altijd in overleg. De focus ligt op hoge leerresultaten, maar altijd met het oog op de talenten en kwaliteiten van het kind.

Positief schoolklimaat

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Het Talent een veilige plek is, waar kinderen, ouders en teamleden zich thuisvoelen. Laagdrempelige communicatie, wederzijds respect en optreden tegen ongewenst gedrag zijn hierbij speerpunten. Een positief schoolklimaat bevordert de gezondheid, veroorzaakt een lager stressniveau en geeft betere schoolresultaten.

 • Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kind. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvoeding; leerkrachten voor het onderwijs. Goede samenwerking bevordert leerprestaties en gezonde ontwikkeling van het kind. Ouderparticipatie is daarom belangrijk op Het Talent.

  Ouderbetrokkenheid

 • Onderzoek heeft aangetoond dat vroeg beginnen met Engels positieve effecten heeft op de algemene taalontwikkeling. Op Het Talent krijgen de kinderen al vanaf groep 1 Engelse les via een interactieve digibord-methode. Leuk én effectief!

  Engels in alle groepen

 • De Kanjermethode is uitgangspunt voor het schoolbeleid. Alle kinderen krijgen regelmatig Kanjertraining en leren op de ‘kanjermanier’ met elkaar om te gaan. Dit helpt de sfeer op school goed te houden en geeft kinderen zelfvertrouwen.

  Kanjertraining

 • Op onze school maakt elk kind vele leeskilometers. Via een uitdagende computermethode gaan ze al vanaf de kleutergroepen aan de slag. Het kind leert, de computer wijst de weg. Deze methode BOUW! is zeer effectief gebleken!

  Leeskilometers maken

 • Via de lokale bibliotheek is er op Het Talent een prachtige Schoolbieb gerealiseerd. De up-to-date boekencollectie zorgt ervoor dat kinderen met plezier boeken uitzoeken en lezen.

  Schoolbieb

 • Tussenschoolse opvang wordt op onze school georganiseerd door de organisatie Lunchkidz. Op maandag- dinsdag- en donderdagmiddag zorgen de medewerkers voor sfeer en rust en zien er op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen.

  Lunchkidz (TSO)

 • Leerlingen op onze school werken vaak met chromebooks. Ieder kind heeft een account, waarmee ze overal en altijd kunnen werken. Chromebooks zijn fijne hulpmiddelen om leerlingen op eigen niveau te laten werken aan hun leerdoelen.

  Chromebooks

 • Op donderdag en vrijdag kunnen kinderen die meer uitdaging nodig hebben naar de verrijkingsgroep. Op dit moment geldt dit voor de kinderen uit groep 5 tm 8.

  Verrijkingsgroep

Onze 8 groepen